می تونی بحث درباره فرم هدف گذاری و فرم برنامه های اهداف را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

keyboard_arrow_up